Juni

Middeltemperaturen i juni er ca. 14,5 grader og solen har fået masser af kraft for at skabe gode vækstbetingelser.

Der skal luges, nippes, bindes op - og havens krydderurter skal du endelig bruge løs af!

 

Bestøvning og høst

- Høst dine stammeagurker når de er 25-30 cm lange.

- Tomat- og peberplanterne skal bestøves og befrugtes. Det kan du gøre ved at ryste blomsterkasserne hver dag

- Melonplanterne blomstrer sidst på måneden og skal også have hjælp til bestøvning

- Hvis du har overvintrende figenfrugter kan du høste dem nu

Utøj

- Kontroller om det er lykkedes dig at holde spindemiderne væk med limrør. Hvis der er kolonier af mider på de øverste blade, skal du straks         udsætte rovmider, der kan bekæmpe spindemiderne

- Hold øje med lus og mellus

- Kontroller også rodhalsen på melon og agurk for angreb af rodhalssvampe. Hvis uheldet er ude, kan planten reddes ved at grave stænglen         ned i frisk jord.

Vanding og skygge

- Juni er, statiskisk set, en måned med nedbørsunderskud, så sørg for at vande nyplantninger godt. Hertil kan et automatisk vandingssystem anbefales.

- Hvis du vil klare vandingen selv, så sørg for at vande grundigt nede ved jorden fremfor en overbrusning af planterne, morgen og aften

- Hvis planter er tørret ud, så start med at vande planterne med rent vand uden gødning. Der må først tilføres gødning, når planten igen viser tegn på vækst

- Solens stråler er skarpe og det kan være nødvendigt at lave skygge for planterne for at undgå varmeskader. Her kan skyggepasta eller skyggenet være en god løsning 

Relevante artikler for denne måned