Blog


...

Bent Løschenkohl

10 jul 2018 10:42

Hvad sker der i drivhuset og hvorfor

Når man ser griffelråd eller manglende frugtsætning hos tomater er skaden sket 1-2 uger tidligere, og forholdene er kommet i orden igen.

Men hvad skete der, og hvorfor? Det kan ingen huske, og er det en kombination af flere ting er det helt umuligt at finde frem til.

Problemet er, at vi mangler oplysninger, data. Griffelråd skyldes kalkmangel på grund af vandmangel, og manglende frugtsætning kan skyldes temperaturer over 25 grader, men også vandmangel – eller en kombination af begge dele.

 

Data skal være systematiske for at kunne bruges, og det kræver lidt arbejde, til gengæld kan man lære en masse om sit drivhus og de sorter af tomater og andet, man dyrker. Her bliver tomater brugt som et eksempel.

 

Lav et skema til notering. Den nederste klase på en plante er den første, og får nummer 1. Den første blomst er den inderste, og får nummer 1.

 For hver enkelt blomst noteres hvornår den springer ud, hvornår den er afblomstret, og hvornår tomaten plukkes  – dertil kan noteres hvis der var noget  galt med tomaten, og hvornår det kunne ses. Lav et skema for hver klase. For agurker kan der laves et skema for hver plante, og så nummerere sideskud og blomster.

På et andet skema noteres for hver dag om det var sol eller gråvejr, temperaturer, også minimumtemperatur for natten hvis man har det, vanding og om toppen er saftspændt om eftermiddagen, eller lidt slap, det er meget vigtigt at få med.

 

Det er et stort arbejde, men nu kan man se, at griffelråd eller manglende frugtsætning kom samtidig, selv om der var forskel på hvor i klaserne det var. Lægges det ind i Excel og tegnes ud som kurver kan temperaturen og vandingens betydning ses.

Diverse eksperter kan hjælpe et stykke vej, men de enkelte drivhuse opfører sig forskelligt og der kommer et punkt, hvor man må hjælpe sig selv. Brug dette som inspiration til at komme videre.

 ---oooOOOooo--- 

Det var en mørk og stormfuld vinteraften, sneen lå i driver, politiet fraråd udkørsel, men tomatavleren hyggede sig, for hvor lang tid gik der egentlig fra blomstring til tomaten var moden og mon man kunne udveksle data med andre på Drivhusklubben?

Lignende Artikler