Blog


...

Spirekassen

04 jan 2023 09:51

Forårets Chili- og peberguide

Foråret er på vej om få måneder, og allerede nu kan du begynde at forberede dig på det kommende sommerhalvår i drivhuset. Chili/peber er en rigtig forårsbebuder, fordi de stærkeste chilier allerede skal forspires i januar/februar. Peber og chili uden styrke er de sorter, som kan forspires senere i marts.

Forspring af chili og peber

Du starter altså med at forspire de stærkeste sorter af chilifrø allerede fra slutningen af januar og start februar. Hvorimod de mere milde sorter kan du vente lidt med. Når du starter forspiringen tidligt, har du brug for et tilskud af plantelys. Der findes en række typer af LED plantelys, som kan købes online. Chili og peberfrø kan sås i en spirebakke, hvor mange sås sammen eller du kan så frøene enkeltvis i en rumopdelt spirebakke. Brug altid i muld tilpasset et spirende frø. I Danmark hedder det en ”Så og Priklemuld”.

 

 

Undgå de tre begynderfejl

I Spirekassens frøhandel ser og hører vi ofte ”Begynderfejl ved forspring”. Derfor er det en god idé at læse disse tre punkter og rette sig efter dem.

 

Spirebakke fyldes - begynderfejl 1

Spirebakken fyldes med for meget muld. Nybegynder hælder muld i spirebakken og trykker mulden godt ned i bakken evt bagefter stikker fingrene ned i jorden for at lave et huld til frøet. Plantemuld skal ALDRIG pakkes og trykkes. Det mindsker iltindholdet, ilt bruger frøet under spiringen og rodens udvikling. Drys/hæld i stedet for mulden i bakken og slå på bakkens kant så mulden naturligt finder dybere ned i bakken.

 

Frøet sås for dybt – begynderfejl 2

Hvis du laver et hul i mulden til frøet med fingeren, vil du med 110% sikkerhed lave et hul, der er for dybt. Et frø må max dækkes med tre gange muld, som det er bredt. Et peber/Chilifrø er få millimeter og må maximalt dækkes med 6 millimeter muld. Frø der sås dybere, spirer meget sent eller slet ikke.

 

Langsom spiring – begynderfejl 3

Langsom spiring skyldes ofte to overnævnte faktorer; Hårdt pakket muld og for dyb såning. Næste element er temperatur. Springsprocessen er enzymafhængig, og enzymers effektivitet er temperaturafhængigt. Hvis du forspirer chili og peberfrø ved 15 grader forlænges spireprocessen. Ved 25 grader er den langt hurtigere. Det bedste er en jævn temperatur hele døgnet og bedst ved de 25 grader.

 

Sådan gør du

  • Fyld din Spirebakke med ”Så og Priklemuld”
  • Gør jorden frugtig og lav et lille hul til frøet
  • Det er vigtigt, at hullet ikke er dybere end max tre gange frøets højde
  • Et frø i hvert hul er rigeligt, da spireprocenten hos chilifrø er høj
  • Sæt låg på spirebakken
  • Placer spirebakken lyst og varmt
  • Husk chilifrø kan være fra 2 til 5 uger om at spire
  • Frø og jord skal holdes fugtige under hele spiringsprocessen.

 

 

De små planter

Når de første sæt kimblade er kommet frem fjernes overdækket/Plastiklåget. Det er vigtigt, at planterne får mest muligt sollys. Temperaturen bør ikke være højere end 20 grader i vindueskarmen.

Efter nogle uger får de små chili – og peberplanter 2 til 4 sæt løvblade (Voksenblade). Nu skal småplanterne ompottes i større potter med en diameter på mindst 10 cm. Omkring 6 uger efter ompotning skal du starte på at gøde med en flydende gødning. Tilsæt gødning et par gange om ugen i vandingsvandet.

Udelivet

Du skal holde dine chili– og peberplanter inde i vindueskarmen til medio maj måned. For UK og Tyskland kan der udplantes nogle uger tidligere. Planterne vænnes til udelivet oven en uges tid. Udplant endeligt i en lun periode.

Dyrkningsbeholdere

Et godt råd er at dyrke chili i potter og krukker i drivhuset. Dyrkningsbeholderen skal mindst kunne indeholde 10 liter plantemuld. Det er klogt at dyrke i flytbare beholdere. Chili angribes ofte rammes af bladlus i løbet af sommeren. Hvis planten ikke skal smitte andre planter med bladlus, er det nemt lige at tage potten med chili/peber ud af drivhuset, hvis problemet opstår.

Høst og styrke

Du kan for det meste høste dine første chilifrugter fra august måned. Nogle sorter kan høstes tidligere.

Sjovt at vide

Chilis styrke måles i Scoville grader på en skala fra 0 til over 10 (nogle stærkere end det). Styrken er uskadelig for kroppen, selvom det ikke føles sådan. Styrken er ikke en smag men en smertepåvirkning, som skyldes capsaicinoiderne i frugten. Du kan træne dig selv og din krop til at spise stærkere og stærkere chili. Det er grunden til, at man ofte oplever, at nogle kan spise stærkere chili end andre. Alle chilifrugter er mildest i frugtens spids. Hvis du vil gå forsigtigt frem, så start med at spise et stykke af frugtens spids. Den virkelige styrke sidder i det man kalder frøstolen og i frøene. Omkring 90% af styrken sidder her. Smag dig frem til din grænse. Brug nitril handsker, når du håndterer og skærer i de stærkeste.

 

 

God fornøjelse

Spirekassen