Blog


...

Spirekassen

12 dec 2023 10:38

Vanding af vinterdrivhuset

Vintermørket er over os. Hvis du vinterdyrker, har du sikkert erfaret, at planterne vokser langsomt, og vandingsbehovet er at andet end om sommeren. Hvor meget skal der vandes? Ikke mindst hvor ofte?

Svaret er faktisk ikke lige til. Vanding af vinterdyrkning er nemlig en smule mere teknisk svært end vanding om sommeren, hvor drivhuset næsten dagligt tørster efter vand. I denne artikel lærer du om et kompliceret emne, men på en let og forståelig måde. Brug 5 minutter og lær om gode vandingsmetoder i vinterdrivhuset.  

 

Den store vinterudfordring

Den klassiske udfordring om vinteren er at vande nok uden at vande for meget. For meget vand og for høj luftfugtighed på planterne og i drivhuset danner nemlig grobund for patogene svampe, som skader vores planter. Der findes et hav af svampe og i modsætningen til planter indeholder svampe ikke grønkorn og kan derfor ikke selv danne organiske forbindelser. Svampe er det, man kalder en Heterotrofe organisme, som kun kan udnytte allerede dannet organisk materiale. Organiske materialer, som svampe, får vores planter i drivhuset.

 

Spredning af svampespore

Som drivhusejer vil du med 100% sikkerhed på et tidspunkt stifte bekendtskab med skadelige svampe i dit drivhus. Skadelige svampe kommer fra den omkringliggende natur. Svampe kan sprede sig på flere forskellige måder fx via vind, vand og insekter. Spredningsmåden afhænger helt at, hvilken svampetype, der er tale om. Fx kan meldugsvampen sprede sig mange kilometer via vind. Svampe kan også spredes ved, at selve svampen bliver flyttet, fx hvis svampen findes på frø, løg, kolde, plantestiklinger eller med jord, som flyttes ind i drivhuset.

 

Infektionsbetingelserne skal være til stede

Selvom om en plante udsættes for store mængder af svampesporer er det ikke sikkert at det fører til et angreb på planten. De rette vækstbetingelser for svampen skal være til stede. Luftfugtigheden er ofte den afgørende faktor. Både fugtigheden på planteoverfalden og luftfugtigheden i drivhuset er afgørende for svampens vækst. De fleste svampe elsker en høj luftfugtighed.

 

Forskellige svampetyper

Der findes et væld af nyttesvampe i vores drivhus, specielt i jorden. Det er ikke disse, vi taler om her, men de typer af svampe, som vi opfatter værende problematiske for vores plantedyrkning. Hele planten kan angribes, og det samme kan dødt plante materiale.

Svampe er meget forskellige fra type til type. Nogle svampe er fuldstændig arts specifikke og angriber fx kun kål. Nogle svampe, er det, man kalder tvangssnyltere (Obligate parasiter). Denne svampegruppe kan udelukkende kun vokse på levende plante materiale. Andre svampetyper vil kun leve på dødt plante materiale, de kaldes for Tvangsrådsvampe (obligate saprofytter).

 

Forebyggelse af svampesygdomme

Vi kan med en ganske lille indsats forebygge at svampe får lov at udvikle sig på vores vinterdyrkede planter.

Det er vigtigt at holde drivhuset så rent som muligt. Smid gamle planterester ud, da nogle svampetyper som sagt lever på dødt plantemateriale. Luft ud så meget som muligt også selvom det er vinter. Hvis der kommer storm, er det dog vigtigt, at du lukker døre og vinduer i drivhuset. Primært for at undgå stormskader.

Når du vander i drivhuset, skal du vande på en måde, der gør planterne mindst mulig våde. Lad være med at vande med spreder på vandkanden om vinteren. Vand med vandkande uden spreder og vand omkring planten så bladene forbliver tørre. Tørre blade danner nemlig ikke grobund for svampevækst.

Hvis det er muligt, bør du kun vande på dage med sol og vælg et tidspunkt midt på dagen. Herved vil planter og jord have tid til at tørre, inden solen går ned.

 

Mærk og løft

For mange, er det svært helt at vide, hvornår en plante skal vandes. Dyrker man i potter, så løft potten op i hånden og fornem vægten på planten og potten. Efter lidt træning vil du kunne mærke, om pottemulden er vandmættet. Hvis du har faste jordbede, kan det være en god træning at tage en håndfuld muld op i hånden. Primært for at mærke efter om den føles fugtig og tilpas vandmættet.

 

Hvornår skal jeg vande?
 • Mærk og løft potter på dage med solskin
 • Undgå vanding på overskyede og tågede dage
 • Krukker og potter skal vandes ca. 2 gange ugentligt
 • Faste bede skal vandes x 1 ugentligt

 

Gode råd – forebyggelse svamp
 • Brug ikke drypvanding om vinteren
 • Vand ved middagstid i solskin
 • Udluft i drivhuset når det er muligt
 • Undgå at vande med vandspreder
 • Dyrk flere forskellige arter fx kål, salat og bladbeder
 • Hold rent og fjern dødt plantemateriale
Tips og Tricks

Luft ud så meget som muligt og vand i solskin midt på dagen!

Svampeangreb på planter

 • Skadelige svampe kommer fra den omkringliggende natur.
 • Svampe spredes fx via vind, vand og insekter.
 • Nogle svampetyper kan flyve mange kilometer med vinden.
 • Mange svampetyper trives i høj luftfugtighed.

Vanding om vinteren

 • Løft potter på dage med solskin - vand ved behov.
 • Vand aldrig på overskyede og tågede dage.
 • Krukker og potter skal vandes vandes ca. 2 gange ugentligt.
 • Faste bede skal vandes 1x ugentligt eller mindre.

Forebyg svampeangreb

 • Udluft i drivhuset mest muligt og gerne dagligt.
 • Vand ikke med spreder eller drypvanding om vinteren.
 • Vand midt på dagen på dage med sol.
 • Vand aldrig på overskyede og tågede dage.

Tips og tricks

 • Svampe er ofte artspecifikke.
 • Dyrk derfor forskellige arter om vinteren.
 • Fx salat, kål, ærter, cikorie og bladbeder.
 • God fornøjelse!