Blog


...

Spirekassen

14 nov 2022 15:56

Skadedyr og den lune vinter

 

Igennem de seneste 30 år har vores klimanorm ændret sig på grund af klimaforandringerne. Det er blevet mildere og vådere. Vi oplever specielt et mildere klima i Danmark om vinteren, som er grå og våd. I Tyskland opleves vejrekstremerne markant tydeligere med voldsomme regnvejr og voldsom hede om sommeren. I England (UK) bød sommeren 2022 på ekstrem varme og de seneste år har UK haft milde vintre, næsten uden sne. Klimaet er globalt forandret. 

Klimaforandringerne påvirker også vores hobbydrivhus. Måske du ikke lige nu opdager det, men forskellene er markante. F.eks. er tomatplanterne begyndt af få det for varm i drivhuset om sommeren. Dette medfører ofte dårligere frugtsætning, mere griffelråd og stressede planter. 

Da jeg for 25 år siden blev udlært gartner, lærte jeg, at intet kunne dyrkes eller gro i hobbydrivhuset om vinteren uden et varmetilskud. Sådan er det ikke længere. I dag er vinteren lun nok til at vinterdyrke, men en anden ting har også forandret sig gennem de sidste år.  

Skadedyrene kommer 

Skadedyrene er blevet et større problem i drivhuset nu også om vinteren. Jeg har specielt opdaget det, når jeg vinterdyrker. Insekterne har ikke nødvendigvis en naturlig vinterpause, men forsætter deres liv i vinterdrivhuset. De mest almindelige skadedyr vi kender, er det, man kalder vekselvarme organismer. Skadedyr har en nedre grænse for fysiologisk aktivitet som fx udvikling af æg osv. Overordnet kan man sige om vekselvarme organismer, at jo varmere det er, jo hurtigere gennemleves skadedyrs livscyklus. Varme giver hurtig formering og hurtig udbredelse af et skadedyrsangreb. Få individer bliver hurtigt til mange, når det er varmt. 

Jordlopperne forsætter 

Jordlopper er blevet et større problem i de senere år. Det skyldes dels varme og tørre perioder i foråret og om sommeren. Det i kombination med en øget dyrkning af raps i landbruget. Jordlopper er gode flyvere og spreder sig hurtigt til vores køkkenhaver, vores kålplanter og ender i drivhuset om vinteren. Jordlopper har minimumtemperatur omkring 5 grader for aktivitet og optimum omkring 13 grader. Vores lune vinter er som skabt til jordloppen, og bekæmpelse er desværre vanskelig. I år driller jordloppen specielt Spirekassens vinterdyrkning.  

Jordlopper er små, 3-4 mm store biller, der gnaver på blade og stængler af vores planter. I Danmark kendes ca. 90 arter af slægten Phyllotreta. Hver art er knyttet til bestemte plantegrupper. Rapsjordlopper angriber raps og forskellige andre korsblomstrede fx alle vores kåltyper og radiser.  

Bladlusene holder ikke vinterpause 

Bladlus Aphidoidea. Der findes et hav af arter. Et utal af farver, former og de angriber typisk chili og peber i drivhuset om sommeren. Roserne i haven, Dahlia og dine morgenfruer osv. Mange arter af bladlus overvintrer normalt som æg i drivhusets sprækker og revner. Andre bladlusarter overvintrer i andre udviklingsstadier. De milde vintre i vores hobbydrivhuse får bladlusen til at springe hvilestadiet over og forsætte deres ”Sommerliv” om vinteren.  

Bladlus er ofte artsspecifikke. Det vil sige, at en bestemt bladlus art foretrækker en bestemt værtsplante eller plantegruppe. Dog kan den plantegruppe være én type om sommeren og en anden om vinteren. Det kaldes værtsskifte. 

Bladlus er et sugende insekt. Den stikker hul i plantecellerne på undersiden af bladene og udsuger næringsstoffer. Bladlusen udskiller et klæbeligt og sødeligt stof, som hedder honningdug. Det ses som en glinsende hinde på plantens blade. Honningduggen er et større problem end bladlusen selv. Honningduggen gør at planten ofte angribes af svampesygdomme speciel sodskimmelsvampe. Hvis du vinterdyrker, skal du derfor også være opmærksom på angreb af lus også om vinteren.  

Sådan spotter du bladlus 

  • Bladlus sidder på undersiden af blade eller unge topskud.
  • Krøllede topskud på planterne. 
  • Glinsende bladeoverflader, med en sød sukkersmag. 

Bladlus og bladloppen er bare to af de skadedyr, som med de milde vintre, kan skabe problemer for dine planter om vinteren. Dræbersneglen kan være aktiv, så snart temperaturen er over 5°C, men de yngler først ved temperaturer over 10–15°C. I milde vintre forlænges sneglenes ynglesæson. For de fleste skadedyr gælder det, at skaderne på planter om vinteren ofte ikke er så voldsomme som om sommeren. Dette er på grund af, at temperaturen er relativ lav, og skadedyret udvikler og formerer sig langsommere. 

Gode råd 

Se din vinterdyrkning efter for skadedyr hver uge 

Fjern de skadedyr du kan se med det blotte øje 

Se efter snegleæg og snegle og fjern dem med det samme 

Rengør drivhuset med vand og en stiv børste i oktober 

1 Kommentarer til dette indlæg

...

Vinter kryb og kravl i drivhus

27 nov 2022 09:06

Har du erfaring med vagtler i forhold til kryb og kravl i drivhuset om vinteren?
Jeg tæ jer både på HVAD de tager og HVORDAN de klarer de klarer de lsve temperaturer?

...

Spirekassen

28 nov 2022 13:10

Hej,

Det er et rigtig godt spørgsmål. Høns og vagtler er en rigtig god form for naturlig biologisk bekæmpelse, hvilket jeg er meget fortaler for. Jeg har prøvet begge ting i drivhuset. Høns er helt fantastiske til at ”Rydde op” i drivhuset efter en endt sæson. De tager stort set alle små dyr, insekter, men selvfølgelig også grønt af en hver slags. Høns kan gå i en periode i drivhuset, hvorefter de flyttes igen når der skal dyrkes.

Jeg har også haft vagtler, men jeg synes ikke i samme grad jeg har haft succes med dem. Det er en del år siden men jeg havde kinesiske vagtler og de flyver op og er generelt meget nervøse. Hvis du skal have vagtler i drivhuset, vil jeg anbefale jumbovagtler der er en smule større og flyver mindre op. Dog skal du ikke have et vindue åbent for de flyver.

Vagtler er ikke lige så kulderobuste som høns, men drivhuset er fint lunt og nok beskyttelse. Vagtler tager alle de skadedyr de kan få fat i, i drivhuset, men de vil også tage din vinterdyrkning.

Mange hilsner, 

Christine fra Spirekassen