Blog


...

Lars Lund

07 dec 2021 15:51

Brug vinteren til at skabe en have med en større biodiversitet

 

Biodiversitet og bæredygtighed er to nøgleord, mange dansker i de seneste par år er blevet optaget af. Biodiversitet handler om, at mange af de dyr og planter, der er omkring os, forsvinder og om, hvordan vi kan og helt nødvendigt skal gøre en indsats, for mangfoldigheden. Nedgangen for dyr og planter er en følge af en proces, der især er startet i midten af 1900-tallet, hvor vi mennesker har taget det meste af landet i brug, til industri, landbrug, boliger og veje.

 

Som en glad haveejer kan du også gøre en indsats, og selv om det ikke hver dag i vinterens løb er havevejr, så er der trods alt mange dage, hvor vi kan komme ud af mørket og ud i haven  


Lav et vandhul
Et vandhul eller en dam i haven er til stor gavn for biodiversiteten, og mange små vandhuller er i den sammenhæng meget bedre end en stor sø. Jo flere vandhuller der er i kvarteret, jo mere kan arterne sprede sig. Et vandhul skal have sol en del af dagen. Og må helst ikke ligge under et træ, fordi der så tilføres for meget næring i form af blade til hullet. Havedammen kan have planter som vandranunkel, bukkeblad, gul iris, kattehale og mange andre spændende planter.

 

Stengærde og hække
Varme sten tiltrækker mange sommerfugle. Derfor er et par store sten i solen noget, der trækker sommerfugle til. Stengærde er gemmested for firben, og nogle fugle bygger rede mellem stenen.
Hække er gemmesteder for småfugle, og vælger du en hæk med bær, er det føde for fugle.
Vedbend op ad et træ er ofte vinterbolig for mange sommerfugle.

 

Insekthoteller
Insekthoteller skyder op i mange haver. Nogle insekthoteller er ikke korrekt udført til vilde bier, men for nogle mennesker er det måske et vigtigt signal om, at man går ind for en højere biodiversitet. Flere steder på YouTube kan du se, hvordan du laver et insekthotel, der også virker for vilde bier. De lever som solister i rør af forskellige tykkelse, og rørene skal være mindst 30 cm lange

 

Levesteder for pindsvin
Der må meget gerne være en bunke kvas til pindsvinet. Pindsvinet er et nyttedyr, der tilmed kan finde på at æde dræbersnegle. En god høstak er også en god bolig for pindsvinet.

 

Vælg lokale planter
En del af de planter, vi har i haven, giver måske hverken nektar eller pollen, eller tiltrækker de insekter, vi naturligt har i den danske natur. Mange sommerfuglearter lever af bestemte planter og uddør, hvis ikke de har adgang til netop de planter, de lægger deres æg på. Indtil for nylig fandtes ikke mange hjemmehørende planter i planteskolerne, men nu kan man vælge blåhat, kællingetand, djævelsbid smalbladet timian, skovmærke og mange andre hjemmehørende planter. Frøblandinger med vilde planter skal man tjekke. Nogle frøblandinger, engblandinger eller insektvenlige frø kan være af udenlandsk oprindelse, og derfor ikke nødvendigvis egnede til danske forhold. Tjek også om de vilde planter er egnet, til at vokse på den jordtype du har.

 

Spar på gødningen
Gødning er godt, men for meget er dårligt. Derfor skal du gøde med måde og ofte meget mindre, end du tror. Det danske Haveselskab lavede for et par år siden en undersøgelse, der viste, at vi giver vores planter alt for meget gødning. Især når det er varmt, skal du passe på med gødning. Det gælder også i drivhuset. Planterne bruger en masse vand til afkøling, og hælder man gødning i sine kapillærkasser hver gang, man fylder dem med vand, får planterne alt for meget.

 

Drop giften
Efterhånden kan vi som private ikke købe gifte til planter eller dyr. Nogle bruger derfor alternativer, som ikke er godkendt, og som kan skade naturen. Foreningen Praktisk Økologi og DN har startet en kampagne ’Giftfri haver’. I april 2021 havde knap 24.00 private haver tilmeldt sig, samt 31 kommuner.

 

Bekæmp invasive arter
Kæmpebjørneklo og rynket rose er smukke, men breder sig og trænger andre naturlige arter væk. I Rødovre findes flere bjørnebander, der er gået sammen om at udrydde bjørneklo. Tjek når du køber planter, om de er invasive. For eksempel er også mangebladet lupin invasiv.

 

Bevar de gamle træer
Kender du begrebet evighedstræer. Du finder måske et i din egen have eller i dit boligkvarter.  Det er gamle træer, der bør bevares og ikke fældes ved et ”uheld”, eller fordi ejerne ikke kender et træs betydning for biodiversiteten. Træer og især gamle træer huser en lang række dyr og insekter, og i symbiose med træernes rødder lever mange planter og svampe. Specielt i ældre haver på landet, findes der gamle træer, der ikke bare ved en tilfældighed skal fældes. Danmarks Naturfredningsforening har et kort over 250 bevaringsværdige træer. Man kalder dem ”evighedstræer”. Hvis du selv har et gammelt træ i din have, kan du registrere det som et ”evighedstræ”, og ser du andre træer i nabolaget, så kontakt ejeren og få ham eller hende til at registrere det som et ”evighedstræ”. Det betyder, at man er opmærksom på, at træet ikke blot er et træ, man fælder.

Drivhusklubben har også en video om insekthoteller

og en video om mere dyreliv i haven

Hvis du vil læse en ny spændene bog eller mangler du en julegave, er bogen ’Biodiversitet- Sådan skaber vi en rigere natur’ af Mona Klippenberg og Michael Stolze til 300 kr., en rigtig god gave til enhver, der elsker naturen eller haven. Her er også masser af råd til havefolket.