Blog


...

Lars Lund

17 dec 2017 20:50

Få held med at dyrke mistelten

Jul og mistelten er tæt forbundet med hinanden, men det er meget sjovere at hænge en mistelten, som du selv har dyrket, op under din hoveddør. Mange har forgæves forsøgt, men i denne video får du at vide, hvorfor det måske ikke er lykkedes for dig, og hvad der skal til for at få held med projektet. 

 

Accepter venligst marketing-cookies for at se denne video.

3 Kommentarer til dette indlæg

...

Jesper Bay

11 apr 2018 21:01

Der er rigtignok mange myter om mistelten. En af dem er, at misteltenfrø skal komme fra en plante, der vokser på samme træart, som den, man vil så det på. Det passer ikke. Det fremgår af Århus Universitets publikation 'Misteltenen og fuglene'.

Der findes flere arter af mistelten, men det er kun Viscum album, man finder i Danmark. Den art findes der tre underarter af (ikke sorter), der vokser på hhv. løvtræer, gran eller fyr. Så tager man frø fra en mistelten på et løvtræ, vil det kunne spire på en af de mange arter af løvtræer, som almindelig mistelten kan vokse på. Jeg har set den på æble, pil, poppel, birk, lind, ask og robinie, men den kan vokse på mange andre, bl.a. tjørn, hassel, løn og avnbøg.

...

Lars Lund

11 apr 2018 22:16

Det er helt rigtigt Jesper, at misteltenen opdeles i tre underarter efter værtstræet: 1) Løvtræ-mistelten (Viscum album ssp. album) som vokser på bl.a. poppel, pile, æbletræer, hvidtjørn, hasselarter, robinie, birke, lind, løn og andre 2) Ædelgran-mistelten (Viscum album ssp. abietis) som vokser på ædelgranarter og 3) Fyr-mistelten (Viscum album ssp. austriacum), som vokser på arter af fyr eller sjældnere på gran og lærk. Det er også rigtigt, at der er tale om arter og ikke sorter, det er den slags der smutter, når man taler for hurtigt og først opdager når videoen er lagt på :) nogle gange kommer man også til at side den i stedet for det og den slags :)  men tak for præciseringen. Rådet om at der er størst succes med at plante på samme træart, er erfaringer, men det er rigtigt, at man ikke kan sige det er et must. 

...

Jesper Bay

13 apr 2018 13:18

Havefolks 'erfaringer' stoler jeg ikke så meget på. Især ikke, når de er i modstrid med resultater, som forskere med en mere videnskabelig tilgang har opnået.