Blog


...

Lars Lund

22 feb 2013 14:30

Let havearbejdet ved at starte nu

Gør hakkejernet klar

Ukrudt er bedøvende ligeglad med hvor hård en vinter, vi nu har haft. Det er derfor, der er ukrudt til. Det gror, når det passer det at gro. Hvis du vil slippe for alt for meget arbejde resten af året, så tag det gode tøj på nu, hvor der ikke er så meget at lave i haven og start kampen. Det er samtidig sundt for både dig og miljøet.  

Fliser og gang

Ukrudt mellem fliser og gang kan gro, når blot der er en sprække på en enkelt millimeter, også selvom der er ukrudtdug under. Brug jævnligt en stiv kost og vær flittig med at feje fortove, terrasser og gangstier, der har belægninger. Hvis ukrudtet har taget fat, så kan du bruge en fugerenser eller en ukrudtsbrænder. Græs i fugerne luges bedst i en periode med regn, så slipper det letter sit tag.

Vælg så store fliser som muligt, for at undgå mange fuger. Det mest effektive fugemiddel mod ukrudt er et specialfugemiddel. Litomex laver en elastisk forsegling mellem fliserne og er ganske effektivt, men også ganske kostbart. Dansand er et stærkt basisk produkt, hvor ukrudtet ikke har mange chancer for at overleve. Dansand må ikke anvendes ved teglklinker. Stenmel i gange, er lettere at skuffe rent end grus af granit og sten.

Den kære plæne

Ukrudt tåler generelt ikke at få toppen klippet af ret mange gange, så sultes roden ihjel. Slå græsset med 4 cm højde. Mælkebøtter og ukrudt med lange rødder kan fjernes med en mælkebøttefjerner, der let fjerner hele planten. En velgødet græsplæne har mindre ukrudt. Mos fjernes med rive, og mos kan heller ikke lide at blive tromlet ned. Hvis du lader græsset være 7-8 cm om vinteren, så trives mosset dårligt. Hvor der er megen skygge trives mosset bedre end græsset. Er det et problem, så plant i stedet for skyggetålende stauder her.

 

Bede

Der findes ikke ret megen bar jord, med mindre den er sprøjtet med gift. Derfor gælder det om at dække jorden med de planter, du kan lide. Det kan være buske eller bunddække som skovjordbær, efeu eller andre gode dækplanter. Er du meget plaget af ukrudt, kan du overveje at så græs, indtil du har bugt med det, du ikke ønsker. Græs er lettere at fjerne.

Køkkenhaven

I køkkenhavens bede kan man dække jorden med visne plantedele, halm eller grov kompost eller så efterafgrøder, der dækker jorden, indtil der igen skal sås. En jævnlig tur med kultivatoren vælter især det etårige ukrudt om kuld, så det ikke evner at få fat igen.

Sort plast er en anden mulighed. Hvis du laver nogle plastikbaner, og lægger dem på jorden to til fire uger før såning, der hvor du senere for eksempel vil så gulerødder, og igen fjerner plastikken, når du skal så, så vil der under plastikken være fremspiret ukrudt. Det fjerner du uden at rode for meget i jorden. Og når det er gjort, sår du dine frø. Resultatet bliver, at der højst vil komme 5 procent ukrudt, hvor der har været dækket med plast, mens der på områder, hvor ukrudtet har været fjernet, og hvor der ikke har været dækket med plast, vil komme op mod 91 procent ukrudt.

Det er kun det sorte plast, (eller gamle aviser), der giver denne virkning. Gennemsigtig plast forværrer situationen.

Et andet lille tip, hvis ikke du vil bruge plast er at lægge en strimmel sand over så rillerne, så ved du, hvor rækkerne er, når ukrudtet kommer væltende.

 

Drivhuset

Ukrudt i drivhuset er til at overse. De et let at rive op og fjerne med f.eks. et lille lugejern og igen: Jo før du gør det, jo bedre.

Når du ikke vil bruge svedejernet

Gas udleder CO2. Det er det største minus ved at bruge en gasbrænder. Planterne må ikke brændes men svides, så cellerne ødelægges. Bladet skal bare lige boble op. En række andre midler har samme svidningseffekt baseret på fedtsyre eller hvidløg. 

 

De alternative midler er for eksempel Ultima fra Ecostyle eller andre firmaer. Det er baseret på mættede fedtsyrer af samme slags, som findes i for eksempel smørproduktet Kærgaarden. Når fedtsyrerne rammer de grønne dele af ukrudtet, ødelægges plantecellerne, hvorefter planten vil visne bort i løbet af få dage. Ud over fedtsyre indeholder produktet 5 % Maleinhydracid. Stoffet er en mild form for væksthæmmer, der forhindrer rodukrudtet i at sende nye skud op. Maleinhydracid, bruges til at forhindre spiseløg i at spire i løbet af vinteren, og er uskadeligt for mennesker. Ultima virker kun lokalt på de planter, der bliver helt dækket af midlet. Det betyder, at der ikke sker noget, hvis dine stauder, eller bladene på bøgehækken, bliver ramt af et stænk Ultima. Midlet kan altså bruges i hækken, hvis man da ellers kan komme til at dække hele den uønskede plante her. Alle ingredienser i Ultima er næsten helt nedbrudt efter et par dage, og 100% nedbrudt efter 10 dage. Restproduktet er kuldioxid og vand.

 

I næste nyhedsbrev fortæller vi, hvordan du også selv kan lave dine egen sprøjtemidler af naturens egne produkter.