Blog


...

Lars Lund

09 aug 2012 12:13

Væk med græsset - det går ud over træernes vækst

 

Hvis græsset fjernes omkring et træ vil det trives langt bedre.

 Foto: Grøn Kommunikation            

 

Græs der gror klods op af træer hæmmer træets vækst fra rod til top. Hvis ikke man fjerner græs og lignende bevoksning, betyder det en manglende tilvækst i stammen på hele fire centimeter årligt. Også top og rod reduceres.

På Dansk Jordbrugsforskning  har man tidligere lavet forsøg med allétræer af spidsløn, der i lighed med andre forsøg har vist, at væksten hæmmes af græs.

 

Græs bruger i gennemsnit 2 – 2,5 liter vand pr. kvadratmeter pr. dag til fordampning i vækstsæsonen fra maj til august. Hvis så store mængder skal kunne optages, kræver det et stort rodsystem, og det har græs. Græssets har en rodmasse der er 50-100 gange større pr. volumen jord, end træagtige planter.

 

Et træs stammemål fortæller også noget om rod og topmassen. Jo tyndere stammen er, jo mindre rod og top. Tørvægten i allètræernes top bliver halveret, i forhold til renholdte arealer.

 

Græs stjæler altså med arme og ben, og selv om græsset ved træerne bliver gødet, er det ikke at se på væksten. Så brug efteråret til at fjerne græs rundt om dine træer. Så vil de kvitterer med større vækst allerede fra næste sæson. Et alternativ til arbejdet med at fjerne græs er dækning med flis eller lignende, men arealet rundt omkring træet der skal dækkes, skal være mindst 60 cm og helst meget mere.